Historie ročníků

XXVII. ročník 10. – 12. června 2011

Páteční večer pod názvem Už mně koně vyvádějí patřil Jožkovi Šmukařovi a jeho hostům. V sobotu dopoledne vystoupily dětské soubory v programu Padá, padá rosička, do našeho humníčka.  V hlavním programu Už nebudú víc ty časy… se představily soubory Salajka, Slovácký krůžek Hrozen, Dúbrava a CM Vonica. Vítězem soutěže verbířů se stal Jaroslav Polomini ze Šakvic. Večer zakončila skupina Javory Hany a Petra Ulrichových. Program festivalu vytvořil krumvířský Spolek PRO MUZEUM.

XXVI. ročník 12. – 13. Června 2009

Páteční večer byl opět zaplněn přehlídkou dechových hudeb, kterou slovem provázeli bratři Šmukařovi. Sobota patřila 500 účinkujícím ze souborům Hanáckého Slovácka v programu s názvem Rok na vsi, který sestavil Jan Zaviačič. V soutěži o nejlepšího verbíře zvítězil Marek Kraus ze Šakvic. Jako host vystoupil soubor Břeclavan, který právě slavil 55. výročí svého vzniku. Tento ročník již opět organizovala kulturní komise Obce Krumvíř. Doprovodná výstava krojů nesla název „Jak šel čas…“.

XXV. ročník 15. – 16. června 2007

Poprvé se festival představil již v pátek, a to přehlídkou dechových hudeb moderovanou Karlem Hegnerem. V sobotním dětském odpoledni vystoupily kromě souborů také vítězové pěvecké soutěže „O malované pantličku Augusty Šebestové“. Následoval program dospělých souborů a soutěž verbířů. Program zakončil koncert Zlatých huslí a sólistů Lúčnice. I tento ročník pořádala agentura SOLIS art. Slavnosti byly doplněny výstavou perokreseb Stanislava Ševčíka „Krumvíř mého dětství a mládí“.

XXIV. ročník 11. – 12. června 2005

V sobotu, kromě již tradičního Regionální kola Soutěže verbířů, se také představil dokumentární film „Krajinou révového listu“. Nedělní program zakončil koncert Tomáše Kočka a jeho orchestru. Festival již podruhé pořádala agentura SOLIS art.

XXIII. ročník 21. – 22. června 2003

V sobotu večer se konalo Regionální kolo Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku – Hanácké Slovácko. Nedělní program končil koncertem Hradišťanu a neměl společný název. Program vytvořila agentura SOLIS art.

XXII. ročník 16. – 17. června 2001

Sobotní večer byl ve znamení soutěže verbířů, kterou doprovázela přehlídka cimbálových muzik. Mottem přehlídky byl úryvek z díla Augusty Šebestové Lidské dokumenty: „Co krásného tato země plodí, bože, zachovej…“

XXI. ročník 10. – 11. června 2000

V sobotu se společně s přehlídkou dechových hudeb konala soutěž verbířů. Nedělní program nesl název Vítejte na svatbě a  soubory předvedly zvyky spojené se svatbou jako je loučení se svobodou „Svíca“, loučení s rodiči, průvod z kostela, zalikování, dětské hry na svatbě, čepení nevěsty či svatební veselí. Slavnosti doprovázely dvě výstavy: Škola základ života a výstava Sdružení nezávislých výtvarníků moravsko-slovenského pomezí, regionu Břeclav. Nechyběl ani jarmark řemesel.

XX. ročník 12. – 13. června 1999

V sobotu proběhla soutěž verbířů za doprovodu CM Vonica. Představily se také tři mužské pěvecké sbory, CM z Násedlovic, Mládí z Čejče a Zavádka z Čejkovic. Festival nesl název Návraty a byl pojat jako rekapitulace předešlých devatenácti ročníků. Divákům se představila nejúspěšnější vystoupení předešlých let. Programovou radu tvořila Ludmila Požářová, Jan Zaviačič a Miroslav Jestřabík. Hostem byl soubor Břeclavan.

XIX. ročník 13. – 14. června 1998

Tentokrát bez názvu. V soutěži o nejlepšího verbíře se umístil na prvním místě Lukáš Stávek z Němčiček. Druhé místo získal Štěpán Melichar z Velkých Pavlovic a o třetí místo se podělili Pavel Mlejnek ze Ždánic s Petrem Konečným z Krumvíře. Vystoupilo celkem 350 účinkujících. Představily se soubory z Mikulova, Brumovic, Ždánic, Velkých Bílovic,  Násedlovic, Čejče, Klobouk u Brna  a Krumvíře. Vystoupil také taneční soubor Lipovjan za doprovodu stejnojmenné cimbálové muziky.

XVIII. ročník 12. – 13. června 1997

Po čtyřleté pauze přivítal Kraj beze stínu více než 600 diváků. V sobotu večer byla beseda u cimbálu a v neděli program souborů s názvem Vítejte u nás.  Vystoupily soubory z  Krumvíře, Klobouk u Brna, Velkých Pavlovic, Brumovic, Čejče, Ždánic, Velkých Bílovic, Kobylí a Brna.  Slavnosti doprovázela výstava obrazů a keramiky sdružení nezávislých výtvarníků regionu Břeclav v místním kulturním domě.

1 | 2 | 3 >>