XX. ročník 12. – 13. června 1999

V sobotu proběhla soutěž verbířů za doprovodu CM Vonica. Představily se také tři mužské pěvecké sbory, CM z Násedlovic, Mládí z Čejče a Zavádka z Čejkovic. Festival nesl název Návraty a byl pojat jako rekapitulace předešlých devatenácti ročníků. Divákům se představila nejúspěšnější vystoupení předešlých let. Programovou radu tvořila Ludmila Požářová, Jan Zaviačič a Miroslav Jestřabík. Hostem byl soubor Břeclavan.