XXI. ročník 10. – 11. června 2000

V sobotu se společně s přehlídkou dechových hudeb konala soutěž verbířů. Nedělní program nesl název Vítejte na svatbě a  soubory předvedly zvyky spojené se svatbou jako je loučení se svobodou „Svíca“, loučení s rodiči, průvod z kostela, zalikování, dětské hry na svatbě, čepení nevěsty či svatební veselí. Slavnosti doprovázely dvě výstavy: Škola základ života a výstava Sdružení nezávislých výtvarníků moravsko-slovenského pomezí, regionu Břeclav. Nechyběl ani jarmark řemesel.