XXII. ročník 16. – 17. června 2001

Sobotní večer byl ve znamení soutěže verbířů, kterou doprovázela přehlídka cimbálových muzik. Mottem přehlídky byl úryvek z díla Augusty Šebestové Lidské dokumenty: „Co krásného tato země plodí, bože, zachovej…“