XXV. ročník 15. – 16. června 2007

Poprvé se festival představil již v pátek, a to přehlídkou dechových hudeb moderovanou Karlem Hegnerem. V sobotním dětském odpoledni vystoupily kromě souborů také vítězové pěvecké soutěže „O malované pantličku Augusty Šebestové“. Následoval program dospělých souborů a soutěž verbířů. Program zakončil koncert Zlatých huslí a sólistů Lúčnice. I tento ročník pořádala agentura SOLIS art. Slavnosti byly doplněny výstavou perokreseb Stanislava Ševčíka „Krumvíř mého dětství a mládí“.