XXVI. ročník 12. – 13. Června 2009

Páteční večer byl opět zaplněn přehlídkou dechových hudeb, kterou slovem provázeli bratři Šmukařovi. Sobota patřila 500 účinkujícím ze souborům Hanáckého Slovácka v programu s názvem Rok na vsi, který sestavil Jan Zaviačič. V soutěži o nejlepšího verbíře zvítězil Marek Kraus ze Šakvic. Jako host vystoupil soubor Břeclavan, který právě slavil 55. výročí svého vzniku. Tento ročník již opět organizovala kulturní komise Obce Krumvíř. Doprovodná výstava krojů nesla název „Jak šel čas…“.