Kraj beze stínu

Vítáme Vás na stránkách Kraje beze stínu, regionálního folklorního festivalu Hanáckého Slovácka, který se koná každý lichý rok druhý červnový víkend na národopisném stadionu v Krumvíři. Jedná se o jediný festival Hanáckého Slovácka. Nabízí amatérským souborům tohoto regionu možnost vystoupit na veřejnosti se svým programem a napomáhat oživení a udržení tradic lidové kultury. Pořadatelem festivalu je Obecní úřad v Krumvíři ve spolupráci s místními spolky.

 

Další ročník festivalu proběhne v příštím roce, v termínu 15. 6. - 16. 6. 2019. 

 

Místem konání festivalu Kraj beze stínu je menší vinařská obec Krumvíř, která se nachází v bezlesém, mírně zvlněném terénu pod posledními výběžky Ždánického lesa na hlavní silnici mezi Brnem a Hodonínem. Má přibližně 1200 obyvatel a kromě bohatého kulturního života je také známá úspěchy místních vinařů, výrobou užitkové keramiky, přírodní rezervací Louky pod Kumstátem či známými osobnostmi z řad rodáků. První historický známá osada na místě, kde se nachází dnešní Krumvíř, vznikla v období kolonizace ve 13. století. Písemné zmínky se však datují až do roku 1350. Z tohoto roku pochází zpráva v Zemských deskách kraje brněnského, kde se píše o osadě Grunwiezen (Zelená louka). Krojem, který se obléká u příležitosti bartolomějských hodů nebo krojového plesu, patří Krumvíř do severní oblasti Hanáckého Slovácka.

Národopisné slavnosti vznikly v Krumvíři roku 1976. Prvních deset ročníků šlo o jednodenní festival a od roku 1986 trvají vždy dva dny. V programu se představují dětské folklorní soubory a soubory dospělých z oblasti Hanáckého Slovácka, mužské a ženské pěvecké sbory, cimbálové a dechové muziky se svými sólisty. Od roku 1989 je součástí festivalu Regionální kolo Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku oblasti Hanácké Slovácko s přímým postupem na Mezinárodní festival ve Strážnici. Doplňkovým programem bývá řemeslný jarmark či tematické výstavy. V případě pěkného počasí nikdy nechybí ani slavnostní krojový průvod.

Hanácké Slovácko je podoblastí Slovácka a nachází se v jeho jihozápadní části. Přívlastek „hanácké“ má své opodstatnění v určitých znacích regionu Hané (nářečí, kroj), které jsou pro část Hanáckého Slovácka typické. Oblast hanáckoslovácká sousedí na severu s Brněnskem a Slavkovskem, na jihu s Podlužím a Hodonínskem, na severovýchodě pak s Kyjovskem. Severní hranici regionu tvoří Ždánský les, z jehož úbočí se svažuje kraj přes mírně kopcovitou pahorkatinu Hustopečskou do jihomoravských nížin směrem k Hodonínu, Břeclavi a k Pavlovských vrchům. Podle znaků kroje se oblast dělí na severní a jižní. Tomuto rozdělení odpovídá až na výjimky i dvojakost nářečí. V jižní části se hovoří přechodným dialektem slováckým, zatímco v severní části na Kloboucku a Ždánicku převažuje hanácké nářečí. Podrobnější informace naleznete na www.hanacke-slovacko.cz.