III. ročník 2. července 1978

Dopoledne vystupovaly děti s pásmem Roční doby. Poprvé se představil dětský soubor z Krumvíře – Pantlička pod vedením Ludmily Požárové. Další dětské soubory přijely z Velkých Bílovic, Moutnic, Horních Bojanovic, Velkých Pavlovic, Brumovic, Dolních Věstonic a Ždánic. Odpoledne už patřilo dospělým a tématu Rok na vsi, které zpracovaly soubory z 10 okolních obcí. Celkem se zde představilo 516 osob.