IX. ročník 9. Června 1984

Zdeňkou Jelínkovou byl sestaven program na téma Vy hanácká chaso. Dětské pásmo se jmenovalo Rok hanácko – slováckých dětí. Bylo motivované hrami, písněmi, říkadly a tanci čtvera ročních období a uváděno dítětem – Danielou Čechákovou, představující jaro, dívkou – Petrou Bíbovou, představující léto, ženou – Stanislavou Pichlerovou, podzimem a stařečkem Stanislavem Kučerou, zimou.  Poté se představily soubory dospělých z Hanáckého Slovácka.