V. ročník 29. června 1980

Dětský pořad nesl název Paprsky léta. Sestavila jej Ludmila Požárová a skládal se z pásem: Vítání léta, Oslava léta, Za svítání, Sluníčko vstalo, Na trávu, Senoseč, V lese, Na pastvě, Konec pastvy a Sluníčko zapadá. Téma dospělých znělo Na jih od Ždánic a Hody chleba a vína. Vystupovalo celkem 284 účinkujících, a to soubory ze Ždánic, Archlebova, Klobouk u Brna, Velkých Bílovic, Čejkovic a Krumvíře.