VI. ročník 14. června 1981

Dětský program opět sestavila Ludmila Požárová. Nazvala jej Podzim a rozdělila na pásma: Babí léto a Podzimní pastva. Odpolední program měl název Kloboucko křížem krážem, U Lva z Klobouk a Na jarmarku. Soubory z Klobouk u Brna, Archlebova, Horních Věstonic, Krumvíře, Velkých Pavlovic, Čejkovic a Ždánic zpracovaly pověsti o vzniku Klobouk, lidové zvyky na Štěpána, při fašaňku a při odvodech. V druhé části předvedly kloboucké jarmarky, řemeslnické práce a tance.