VIII. ročník 11. června 1983

Odpolední představení dětí z Krumvíře, Velkých Bílovic, Velkých Pavlovic, Ždánic, Horních Věstonic, Podivína a Brna neslo název Jaro. Bylo zaměřeno na hry a tance dětí na jaře. Jednotlivé části se jmenovaly Předjaří, Jarní brána a Pivoňka, když kvete. Večerní představení dospělých z Krumvíře, Klobouk u Brna, Dolních Věstonic, Velkých Bílovic, Velkých Pavlovic, Kobylí a Líšně mělo téma Dyž sem já šel na hody.