X. ročník 22. června 1985

Jubilejní ročník byl věnován přehlídce nejzdařilejších vystoupení za uplynulých devět let. Hlavní večerní pořad Pod grumvířskú májú sestavil Miroslav Jestřabík a dělil se na čtyři bloky: Legrúti, Hody, Svatba, Fašaňk. Autorsky i metodicky spolupracovala Zdeňka Jelínková. Dětské představení mělo název Cesta dětstvím. Formou her, písní a říkadel byl představen život dětí na vesnici od jara do zimy. Program sestavila paní Požárová.  Celkem vystoupilo rekordních 700 účinkujících.