XI. ročník 14. – 15. června 1986

V sobotu večer se konala přehlídka zpěváků a cimbálových muzik Hanáckého Slovácka. Odpolední program dětí ze Ždánic, Krumvíře, Velkých Pavlovic, Archlebova a Čejkovic o obřadech a obyčejích byl nazván Zapomenuté zvyklosti. Večerní program dospělých z Krumvíře, Dolních Věstonic, Lovčic, Kobylí a Klobouk u Brna Mít svůj kraj sestavil Miroslav Jestřabík. Obsah byl pojat jako průřez hospodářským rokem na vsi.