XII. ročník 13. – 14. června1987

Poprvé se na slavnostech představily také dechové muziky. Dětský program, který sestavila Ludmila Požárová, se nazýval Děti a hračka. Hlavní pořad nesl název Cesta krajem a byl předpremiérou Mezinárodního festivalu ve Strážnici. Program sestavil MUDr. Jan Pavlík a rozdělil jej do čtyř obrazů. V prvním obraze byla píseň průvodcem po regionu. Druhý obraz byl na téma jarmarku, třetí se věnoval svatebním zvykům a čtvrtý hodům na Hanáckém Slovácku.