XV. ročník 9. – 10. června 1990

Cenu Martina Foretníka získala CM Vonica z Krumvíře a první místo v soutěži verbířů získal Karel Osička z Velkých Bílovic. Dětské pásmo neslo název Doma. Předvedly ho soubory z Velkých Bílovic, Krumvíře, Ždánic a Mikulova. Pásmo dospělých znělo Když na vojnu verbovali a skládalo se z částí: Verbování na vojnu, Loučení legrútů ze svobodou a Loučení s milou. Vystoupily tentokráte pouze čtyři soubory: Vonica z Krumvíře, Ždáničan, Pálava a Vonica z Velkých Pavlovic.