XVI. ročník 8. – 9. června 1991

V sobotu večer se konala přehlídka dechových muzik a soutěž verbířů. První místo získal Karel Osička z Velkých Bílovic, druhé místo Karel Vymazal z Velkých Pavlovic, třetí místo Petr Konečný z Krumvíře. Nedělní vystoupení bylo skromnější než roky předchozí. Některé soubory se nezúčastnily nebo daly přednost jinému festivalu. Programové bloky nesly název: Hody, Asenda (tedy odvod chlapců na vojnu), Fašaňk (masopust). Na pořadu spolupracoval Miroslav Jestřabík.