XVII. ročník 4. – 5. července 1992

Termín byl posunut kvůli plánovanému příjezdu italského souboru A Spiga Rossa (Červená kukuřice)  z Petiny. Přijeli na pozvání souboru Vonica z Krumvíře a představili neapolský folklór. V soutěži verbířů získal první místo Karel Osička z Velkých Bílovic. Účast souborů byla tento rok velmi nízká. Některé soubory již zanikly a jiné upřednostnily vystupování jinde. Také propagace slavností byla z finančních důvodů mizivá a tak slavnosti navštívilo jen malé množství diváků.